Zábavní průmysl, vydavatelství             Entertainment, Publishing

Produkční společnost Ivana Trojana THA připravuje 3D animovaný film na motivy dětských knih Pavla Šruta o Lichožroutech. Byli jsme požádáni o překlad literárního scénáře. Lichožrouti jsou neviditelná (pro většinu lidí) stvoření, která kradou liché ponožky (licháče) - už z toho je vidět, že překlad nebyl jednoduchý. Museli jsme konzultovat skupinu rodilých mluvčích z různých zemí a zjistit, jak chápou jednotlivé varianty překladu a zda porozumí konceptu lichožroutího světa - pro který jsme museli vytvořit celou taxonomii jednotlivých postav, předmětů a prostředí, stejně jako převod jmen jednotlivých postav do angličtiny tak, aby dávala smysl a zároveň byla vyslovitelná, čitelná.... a vtipná. Scénář dokonce obsahoval i písně (většinou reflexe života z pohledu ponožek a jiných 'pokrývek nohou').  Podívejte se na začátek scénáře a popis postav, prostředí a světa lichožroutů.

 

THA, a leading Czech film production company, is working on a 3D animation feature based on a series of children books by Pavel Šrut. We were asked to translate the preliminary script. The books tell the tale of Lichozrouti (Oddsockeaters), mysterious sock-like creatures, invisible for most humans and responsible for odd-socks (socks missing the other half of the pair). We had to create a complete system of names and characters and an English-friendly version of the Oddsockeaters' world and then consult them with a group of native-speakers from different countries and cultures to find out whether they'd understand and find it funny.  The script even contained a few songs (mostly reflections on life through socks and other footwear analogies). Have a look at our version of the Oddsockeaters' world and a small part of the script.

  

Lichožrouti CZ

Oddsockeaters ENG

 

 

Click to go back to home page