Terminus technicus m. [-nyk-]

1. jaz. odborné pojmenování s přesným a jednoznačným významem

2. překladatelská agentura s týmem specialistů, kteří mají vzdělání a praxi v mnoha oborech a dokonale ovládají profesní terminologii
 
Terminus Technicus n.
1. a specialized word or description associated with and rarely known outside a specific industry. [orig. Czech/German]
2.a translation agency providing professional translation/interpreting by people experienced in specialized fields, able to find the REAL meaning behind the technical jargon.